Powered by Smartsupp
Producenci
Regulamin

Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.letmerepair.pl obsługiwany jest przez LetMeRepair Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 140, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS0000291143, o numerze NIP 6182059538, o numerze REGON 300563060, o kapitale zakładowym w wysokości 50000,00 PLN wpłaconym w całości. Na potrzeby niniejszego regulaminu sklep internetowy sklep.letmerepair.pl zwany jest dalej Sklepem Internetowym, a podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna rejestrująca się i dokonująca zakupów w sklepie internetowym Klientem. 

Kontakt z firmą

Klienci mogą się kontaktować ze sklepem internetowym mailowo: sklep@letmerepair.pl lub telefonicznie: 510 676 376.

Ochrona danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

Podstawowe informacje poniżej:

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dz. ustaw z 2018 poz. 1000) administratorem, danych osobowych w Sklepie Internetowym jest LetMeRepair Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 • Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 • Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Klienta na potrzeby realizacji zamówienia udostępniając je takim podmiotom jak firmy kurierskie i operatorzy płatności.
 • Sklep Internetowy za zgodą Klienta przetwarza i udostępnia osobom trzecim dane klienta.
 • Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Sklep Internetowego. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Towary, zdjęcia, opisy
 • Wszystkie informacje dotyczące towarów udostępnionych w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, są jedynie zaproszeniem do rokowań.
 • Opisy, zdjęcia, rysunki towarów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu nie ma to jednak wpływu na jakość i właściwość towaru.
 • Towary promocyjne i wyprzedażowe Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych towarów, w szczególności tych, które nie są już dostępne u producentów lub dostawców firmy LetMeRepair Poland.
 • Produkty oferowane przez firmę LetMeRepair Poland spełniają Unijną Dyrektywę RoHS.

 

Ceny, płatności
 • Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN), równolegle podawane są ceny netto i brutto towaru.
 • Cena nie zawiera opłat za dostarczenie towaru do Klienta.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany te mogą wynikać z sytuacji rynkowej, wahań kursów lub innych czynników.
 • Akceptujemy płatność w formie przedpłaty (przelewem bankowym na rachunek bankowy LetMeRepair Poland, przelewem natychmiastowym (nazywanym również płatnością online)).
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Zamówienia
 • Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji Sklepu Internetowego, mailem, faksem lub listownie.
 • Zamówienia w Sklep Internetowy można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.
 • Okres realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru i wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Dla pewnej grupy elementów czas dostawy może być dłuższy, ale o tym fakcie LetMeRepair Poland jest zobowiązana powiadomić klienta.
 • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • Na wszystkie zakupione w sklepie produkty wystawiamy Fakturę VAT.

 

Dostawa
 • Zamówione w Sklepie Internetowym towary dostarczane są pod wskazany adres przez firmę kurierską.
 • Koszt dostaw określony jest na stronie "Czas i koszt dostawy".

 

Reklamacje
 • Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej (listownie, faksem lub mailem).
 • Reklamacja musi zawierać przyczynę reklamacji oraz kopię dokumentu zakupu. Po zbadaniu jej i uznaniu zasadności możliwy jest zwrot pieniędzy lub wymiana towaru na pozbawiony od wad.
 • Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać za pomocą przesyłki bez pobrania i po wcześniejszym uzgodnieniu z naszym pracownikiem.
 • Za dostarczenie wadliwych produktów odpowiedzialność firmy LetMeRepair Poland ogranicza się do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej za niego kwoty.
 • Reklamacje ilościowe i inne niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 • Szczegółowe informacje na temat reklamacji i zwrotów znajdziesz tutaj.

 

Siła wyższa

W wyniku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, takich jak klęski żywiołowe, zamieszki, ograniczenia w handlu, niekorzystne zamiany prawne, które ograniczają lub uniemożliwiają wywiązanie się przez LetMeRepair Poland z przyjętych zobowiązań, firma LetMeRepair Poland zwolniona jest z zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie na czas trwania tych okoliczności.

LetMeRepair Poland Sp. z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl